Projektowanie:

Wykonujemy projekty:

  • Instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych jak również obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
  • Oświetlenia pomieszczeń, terenów otwartych, dróg i ulic z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych.
  • Oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref wysokiego ryzyka.
  • Systemów instalacji przeciwpożarowch, w tym: systemy sygnalizacji pożaru SAP, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO, systemy oddymiania SO oraz systemy awaryjnego wyłączania prądu.
  • Stacji transformatorowych SN/nN.
  • Linii napowietrznych i kablowych niskiego oraz średniego napięcia.
  • Przebudowy istniejącej sieci enegetycznej kolidującej z projektowanymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej.
  • Dachowe oraz naziemne instalacje fotowoltaiczne.

Nasze projekty cechują się optymalnymi rozwiązaniami technicznymi z uwzględnieniem funkcjonalności oraz ekonomicznych aspektów realizacji zamierzeń budowlanych.

W procesie projektowania wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie jak również najnowsze rozwiązania techniczne, zapewniając tym samym pełną funkcjonalność oraz bezproblemową pracę projektowanych urządzeń.