Wykonawstwo:

  • Kosztorysowanie (NormaPro)
  • Nadzór autorski, inwestorski, kierownik budowy
  • Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych, pomiary, ekspertyzy, opinie
  • Sporządzanie powykonawczych dokumentacji technicznych
  • Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego dróg ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref wysokiego ryzyka
  • Wykonawstwo: instalacje elektryczne, antenowe, telefoniczne, domofonowe
  • Pełnienie dyżurów elektrycznych całodobowo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.